Et nytt sinn – en annen verden

«Dette er en sterk, overbevisende og viktig bok,» skriver Erik Dammann. «Men den er ikke lett å annamme, fordi den bryter totalt med vanlige tankemønstre. Men, mens jeg har lest er jeg blitt mer og mer sikker på at du har rett.»

Forfatterens språk er liketil og folkelig, men han utfordrer altså leserens evne til å ta til seg og godta (annamme) nye tanker.

Som det at høy IQ-skåre ikke = høy intelligens, at dyrkelsen av IQ-ferdigheter baner vei for kunstig intelligens som sørger for at de intellektuelles tenkemåte – mye intelligens med lite sjel – fortsetter å forme og styre verden.

Dammann skriver: «Jeg har aldri klart å fremstille et slikt verdisyn så sterkt og entydig som du gjør, både som grunnlag for et økologisk helhetssyn på mennesket og verden og som fundament for en ikke-kapitalistisk politikk.»

Et eksempel på et sterkt verdisyn, er å gjøre følelsen empati til en overordnet funksjon for våre sinnelag, tenkemåte og holdninger.

I skarp kontrast til dette står skolens ånds- og ernæringsfattig Jeopardy-kunnskap. Ja, Henriksen anskueliggjør menneskets potensial i et mektig forsvar av dem som faller utenfor, som vil ha et annet og bedre kosthold.