Loyd Henriksen

Forfatter

Forfatter Loyd Henriksen

Loyd Henriksen er født i 1949. En kort oppsummering av hans liv må bli noe sånt som at han har levd et rikt, allsidig og broket liv med et vidt spekter av levd erkjennelse, og etter hvert mye kunnskap.

Isteden for å sitte ved en pult til hjernen er ferdig utviklet i tjueåra, gikk han ti år på skolen, foretok en klassereise fra å være rengjører til å bli AD i en høyteknologibedrift. Ble syk. Uføretrygdet i 1991.

Trygden holdt liv i han som billedkunstner og skribent, senere som forfatter av «Stopp mannen! Følelsenes betydning for en ny mentalitet» (2009). Og nå som pensjonist med boken «Et nytt sinn – en annen verden» (2021).

Henriksen mener at det at hans tankeliv ikke ble skolert av livsfjern teori før hans hjerne var ferdig utviklet – at han har kunnet skolere seg selv de siste tretti årene for å finne svar på spørsmål som hans rike og allsidige liv har stilt – er mye av grunnen til at han har funnet mange gode svar.