Loyd Henriksen

Forfatter

Forfatter Loyd Henriksen

Loyd Henriksen er født 1949. Til tross for bare ti års skolegang jobbet han seg opp i næringslivet, fikk han mange interessante oppgaver, ansvar i både inn- og utland, som importør av Hi-Fi/TV- og radiomateriell, som disponent, salgs- og markedssjef og til slutt som administrerende direktør.

De siste tretti årene har han vært uføretrygdet, men forsøkte å få et levebrød som billedkunster og skribent uten å lykkes. Akkurat nå er han mer forfatter enn billedkunstner.

Loyd Henriksen har levd et usedvanlig allsidig og rikt liv som han har knyttet mye ny kunnskap til, særlig de siste tjue årene. Han mener at kunnskap får størst verdi når den kan vurderes og settes opp mot mye levd erkjennelse, allsidige erfaringer og opplevelser.