Et nytt sinn – en annen verden

kr 399

Inkludert frakt.
Denne boken på 315 sider, viser hvordan vi – ved å endre sinnelag, tenkemåte og holdninger – kan skape en annen og bedre verden, verdighet og sjanselikhet for alle.

Les omtalen om boken av Erik Dammann

Kategori:

Beskrivelse

Denne boken viser hvordan vi – ved å endre sinnelag, tenkemåte og holdninger – kan skape en annen og bedre verden, verdighet og sjanselikhet for alle.

I Henriksens brudd med vanlige tankemønstre fremstår følelser, intelligens, moral, filosofi, psykologi, religion og politikk, i et nytt lys.

Forfatteren mener at massen – det opprørte havs uregjerlige drifter og såkalte mangel på fornuft – vil bli en mektig konstruktiv kraft i samfunnet den dagen dette havet får medhold i hvor mye det har hatt rett, får vite hvordan brister i det følelsesmessige har forplantet seg i de herskendes tenkemåte.

Et mål må bli å hindre de mektige i å tappe oss for emosjonelle kvaliteter, særlig følelsen empati. Da kan vi skape verdisynet vi må ha for å vite hvordan vår fremtid skal organiseres. Og det er jo det som er så utgjort mener forfatteren, at våre sinn, tenkemåte og holdninger avgjør hvilke løsninger vi finner.

Som Dammann skrev i boken Verdirevolusjon, må vi ikke vite nøyaktig hvordan fremtiden skal organiseres, men hvilke verdier som må ligge bak.

Vi trenger et verdisyn som får oss til å avskaffe den økologisk- og menneskefiendtlige kapitalistiske politikken. Skal vi stoppe de mektiges ødeleggelsespraksis , må vi få en kraftfull kollektiv identitet som kan virke samlende på menneskeheten, og som kan bidra til å skape et nytt sinn – en annen verden.

Dammann skriver også dette til Henriksen: «Så på enhver måte; jeg støtter alle de viktige tankene i den imponerende boka di!»