Et nytt sinn – en annen verden

kr 399

Inkludert frakt.

Denne boken viser hvordan vi – ved å endre sinnelag, tenkemåte og holdninger – kan skape en annen og bedre verden, verdighet og sjanselikhet for alle.

Kategori:

Beskrivelse

Denne boken viser hvordan vi – ved å endre sinnelag, tenkemåte og holdninger – kan skape en annen og bedre verden, verdighet og sjanselikhet for alle.

Her får én million sofavelgere og de 800 000 som lever i fattigdom i Norge, et nytt fremtidsperspektiv, et forsvar de aldri har sett maken til.

På en begripelig måte får du kunnskap som gir en ny forståelse av følelser, intelligens, moral, filosofi, psykologi, religion, politikk og økonomi.

Ved å utvide vår forståelse, gjøre følelsen empati til en overordnet funksjon for våre sinn, fratar vi religionene deres makt til å splitte oss. Vi får en kraftfull kollektiv identitet som kan virke samlende på menneskeheten.

Tanken er at når vi forstår hvor mye de mektige og den tenkende elite har lurt seg selv – og oss – og med hvilke usannheter de styrer våre liv, vil vårt behov for å dyrke et nytt sinn, nye holdninger og tenkemåte, bli svært påtrengende.

Så påtrengende at når vi forstår hvor grundig vi har blitt lurt, vil vi endre våre interesser i kunnskap. Da kan vi avskaffe fattigdom, legge ned 9 av 10 fengsler og fjerne sykehuskøene.